't Stik
't Stik

In 1978 besloten een aantal enthousiaste Hedelnaren een watersportvereniging op te richten. Dit met als doel: ligplaatsen creëren voor bewoners uit Hedel.

De definitieve oprichting van deze vereniging vond al plaats in 1979 maar het heeft nog vele jaren van overleg met de gemeente, overige instanties en financiers geduurd, voordat de haven gereed was.

Begin 1986 konden de eerste boten in de compleet nieuw uitgegraven en ingerichte jachthaven hun plaats innemen.

De oorspronkelijke 40 ligplaatsen bleken al spoedig te voldoen aan de behoefte en er werd besloten de capaciteit uit te breiden tot ongeveer 60 ligplaatsen.