't Stik
't Stik

HAVENMEESTER

vanaf Januari 2023 hebben we een nieuwe havenmeester Renate van Wijnen.

 

WIFI

Begin 2023 hebben we in de gehele haven een goed en stabiel WIFI-netwerk gerealiseerd.

Met inlogmogelijkheden voor havenmeester, leden en gasten. Wachtwoord verkrijgbaar bij havenmeester.

Aangelegd door JP netwerken.

 

NIEUWE SANITAIR

Tweede helft 2023 gaan we nieuw sanitair plaatsen op een steiger in de haven plaatsen.